„Биобест” е първата компания в света, която през 1987 г. развива метод за масово отглеждане заместителите на пчелите – бомбусите. Този метод гарантира целогодишната доставка на бамбуси. За България доставчик на тази техника за опрашване на растенията в оранжериите е българската компания „ВИССЕР-ОПОРА“ ООД. Представяме предимствата на тази технология на опрашването.

 

Биология

Бомбусите /Bombus terrestris/ и медоносните пчели /Apis mellifera и др./ са различни зоовидове, които нямат общи болести, като заболяванията по бомбусите не са заразни за медоносните пчели.

Те са абсолютно безопасни за медоносните пчели. Единственото, което трябва да се знае, е, че бомбусите трябва да се предпазват от нападения на оси и стършели, тъй като са лесна плячка за тях.

За разлика от медоносните пчели бомбусите нямат постоянна колония. На есен колонията умира и само младите, оплодени царици презимуват, всяка отделно в почвата. През пролетта царицата създава нова колония. Тя снася първите яйца, от които се излюпват ларви след 4-5 дни.

В началото царицата трябва сама да събира всичката храна. Ларвите биват хранени със смес от нектар и цветен прашец. Когато първите възрастни работници се появят, царицата не напуска повече гнездото. Работниците започват да събират храна и да се грижат за потомството.

След производството на 150 до 400 работници се раждат млади царици и търтеи. От този момент нататък активността на колонията намалява . Старата царица спира да снася яйца и евентуално умира.

Жизнен цикъл на бомбусите

Развитието на Бомбусите от яйце до имаго отнема около 23 дни. Пет дни е срокът за снасянето на яйцето, следват 8-9 дни за излюпване на ларвата още 9-10 дни за превръщането й в какавида.

Продължителността на живот за работничките е 1 – 2 месеца, за мъжките индивиди – 3 – 4 седмици, а за царицата – една година.

Бомбусите не са агресивни, но те могат да ужилят при самоотбрана. Това по принцип предизвиква локална, сърбяща подутина. Ако се получат други реакции, това може да означава свръхчувствителност и в тези случаи е най-добре да се свържете с доктор.

Хранене на бомбусите

Ларвите се нуждаят от цветен прашец като източник на протеин за правилния им растеж и превръщането във възрастни индивиди. И възрастни и ларви се нуждаят от нектар (или захарен сироп) като източник на енергия (въглехидрат). Тъй като цветовете на някои растения не произвеждат нектар (напр. домати), колонията трябва да бъде снабдявана със захарен разтвор BIOGLUC®.

Този разтвор е готов за употреба хранителен разтвор, разработен от БИОБЕСТ, състоящ се от захарен разтвор, консервант и червен оцветител. Всяка колония е окомплектована с бутилка ±2 кг. BIOGLUC®, достатъчна за целия живот на колонията.

BIOBEST® е разработил кошер, който не се нуждае от поддръжка и е лесен за наблюдение. Бутилката с BIOGLUC® се намира на дъното на кошера, под пластмасовата кутия съдържаща пилото (яйца, ларви и какавиди).

Системата за хранене съдържа гъбичка, която се напоява и транспортира захарният сироп в отделението с пилото. Капакът, както и кутията на кошера имат няколко вентилационни отвора и предотвратяват кондензацията.

Лесно отварящият се капак и прозрачната вътрешна кутия правят наблюдението на колонията лесно. Кутията е направена от солиден картон с отблъскващо водата покритие.

Конструкцията на системата за хранене прави течовете невъзможни. Не дава достъп на оси, диви пчели и мравки и позволява лесна проверка на нивото на BIOGLUC®.

Кошерът има два летежни отвора. Стандартният летежен отвор се използва при нормални условия. Отвор– BeeLock има конусовидна тръбичка насочена навътре.

Когато този вход е отворен бомбусите могат да влизат, но стесненият край на тръбичката и капачето възпрепятсват излизането им. Благодарение на лесното превключване на отворите, бомбусите могат да бъдат заключени по всяко време през деня.

Колониите се отстраняват след около 8 седмици

В зависимост от типа кошер, който се използва, продължителността на работа на бомбусите е различна. Задържането на кошерите за по-дълго време не е много разумно, защото ще привлече оси, мравки и други бомбуси. Отстраняването на кошерите е задължително и от гледна точка на хигиената. Тъй като не съдържа токсични вещества, старият кошер може да се отстранява заедно с другите (битови) отпадъци.

За опрашването

Правилното опрашване е важно за оптималния завръз и добив. В миналото производителите са разчитали на медоносните пчели, ръчно опрашване или растежни регулатори, в зависимост от културата. Всички тези методи имат недостатъци.

* Медоносните пчели не работят добре в оранжерии или тунели (ориентацията им е нарушена). Също така са неефективни при студено (<15°С) и облачно време и силен вятър.

* Ръчното опрашване отнема време и трудно се управлява.

Хормоните често водят до образуване на лошокачествени плодове, негодни за експорт и за пазара (меки, деформирани и кухи плодове).

При прекалено високи температури бомбусите също преустановяват работа и започва да вентилират кошера чрез бързи движения на крилете. По този начин те възпрепятстват от прегряване и гибелта на яйцата и ларвичките.

Няколко съвета

Въведете бомбусите, щом цветовете се отворят (т.е. малко след първите цветове от китката да се отворят и малко преди всички цветове от първа китката да се отворят).

При посещението си на всеки цвят бомбуса разтръсква цвета, като при това отделя полена и оставя кафява ивица, ”маркер” – цветът е посетен. Този маркер служи за контрол на работата на пчелите.

Най-добре е да се разпределят бомбусите равномерно из цялата площ. Когато са сложени повече от шест колконии близо една до друга, бомбусите клонят да влизат в грешната колония.

* Осигурете свободно пространство непосредствено пред кошера.

* Защитете кошерите от директна слънчева светлина и намокряне (не се отнася за Multi-Hive).  Проверете нивото на СО2 . Високи концентрации вредят на бомбусите.

* Отворете кошерите не по-рано от един час след като са били поставени; през лятото изчаквайте до следващото утро.

* За условията на България използването на кошери от Юни нататък крие риск от прегряване.

* Големите летни горещини задържат повечето бомбуси в кошерите за проветряване (ларвите са по-чуствителни към горещините).

* Не слагайте кошерите близо до отоплителните тръби – жегата ще ги задържи в кошера.

* Спазвайте карантинния период за препаратите указан в приложената таблица!

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ СЛЕДНОТО :

 Китки, третирани с хормони, не се посещават.

 Ако има добри условия за развитие на прашеца, и бомбусите ще се развиват добре. Т.е. създайте оптимални условия за образуването на фертилен прашец (над 18 градуса, 80-85% въздушна влага, оптимален хранителен режим).

 При лоши климатични условия не се образува прашец или той е нефертилен, при такива условия дори и внасянето на бомбуси трудно ще подобри плододаването.

Бомбусите и тяхното пило могат да умрат поради употребата на определени пестициди. Ако ларвите бъдат убити, пчелите ще събират по-малко прашец или изобщо спират да събират.

За своите клиенти БИОБЕСТ издава списък с активните вещества и тяхното действие върху бомбусите и другите полезни насекоми.