Бомбусите – заместители на пчелите в оранжериите

„Биобест” е първата компания в света, която през 1987 г. развива метод за масово отглеждане заместителите на пчелите – бомбусите. Този метод гарантира целогодишната доставка на бамбуси. За България доставчик на тази техника за опрашване на растенията в оранжериите е българската компания "ВИССЕР-ОПОРА" ООД. Представяме предимствата на тази технология на опрашването.   Биология Бомбусите /Bombus [...]